Çevre Politikası

Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Firmamız, sektörel olarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üreten ve geliştiren firma olma özelliğini benimsemekte.

  • Çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
  • Ekolojik ve doğal hammaddeler kullanarak kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik ürünler üretilmesi
  • Üretim süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
  • Çalışanlarımız ve toplumun çevresel bilincinin artırılması

Yönünde ürünlerimizi üretiriz Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm faaliyetlerimizi sürdürürüz.